Brandtätning Brandtätning
Installationsgenomföringar i byggnadsdelar får ej utgöra en svar punkt och måste därmed klara av ett visst brandmotstånd och täthet mot brand...
More detail
Brandskyddsmålning Brandskyddsmålning
En bärande konstruktion som exempelvis stålbalkar benäms med ett brandmotstånd R30, R60 och R90. R:et står för bärförmåga i antal minuter s...
More detail
Brandisolering Brandisolering
Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull ...
More detail

Välkommen

Vi har lång erfarenhet i branschen och hjälper fastighetsägare och entreprenader att brandskydda fastigheter.

Read more

Efterlysande färg

Vi har självlysande färger som räddar liv vid krissituationer. Färgerna kallas även för..

Read more