Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning

Begränsa rökutvecklingen

Brandskyddsmålning är en oumbärlig del av det passiva brandskyddet och spelar en avgörande roll för att öka säkerheten och förebygga brandskador.

Genom att använda brandskyddsmålning kan man effektivt skydda trä-, stål- och betongkonstruktioner. Brandskyddsfärgen verkar som en barriär, vilket fördröjer brandens utveckling genom att isolera de ytor den appliceras på. Detta ger människor i byggnaden värdefull tid att ta sig ut säkert och ger brandkåren tid att agera och begränsa skadorna.

Varför Brandskyddsmålning?

Genom att applicera brandskyddsfärg på olika ytor skapar man ett effektivt skydd mot brand, vilket ger mer tid för utrymning och minskar potentiella risker för allvarliga skador och förluster.

Brand- och Säkerhetsföreskrifter

Företag och fastighetsägare är ofta skyldiga att följa brand- och säkerhetsföreskrifter enligt lagar och förordningar som fastställts av myndigheter och branschstandarder. Vi hjälper dig med ditt compliance arbete!

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Brandbolaget AB jobbar med brandisolering, tveka inte att kontakta oss för mer info.

Telefon: 010-777 23 10
Email: info@brandbolaget.nu
Namn
Företag
Email
Meddelande
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

BRANDSÄKRA DITT PROJEKT

Våra tjänster

Brandtätning

Brandtätning kan vara avgörande för att öka byggnaders brandmotståndskraft och säkerställa att de uppfyller kraven för brandsäkerhet.

Brandbolaget_produktbild5

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning appliceras på bärande stål och betong för att uppnå rätt brandmotstånd i byggnader. Vi är certifierade för brandskyddsmålning.

Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull eller gips mm.

efterlysande färger-brandbolaget

Efterlysande färger

Vi har självlysande färger som räddar liv vid krissituationer. Färgerna kallas även för efterlysande färger eller ljusabsorberande färger och dessa appliceras som utrymningslinje i utrymningsvägar.

brandtätning av brandbolaget

Förbesiktning

En förbesiktning ger en bra bild och uppskattning över behovet för att förbättra brandskyddet i byggnader. Rapporten användas som underlag för vad du behöver åtgärda.

rope-access-brandbolaget

Rope Access/Reparbeten

Vi har kompetens att utföra inspektioner, reparationer och underhållsarbete med hjälp av rope access. Det gör det möjligt för oss att nå svåråtkomliga områden på höga höjder i byggnader och anläggningar.

Våra samarbetspartners

Rulla till toppen