Reparbeten

Rope Access / Reparbeten

Höga höjder är ingen match!

Vi har kompetensen att utföra inspektion, reparations och underhållsarbeten med hjälp av rope access/reparbete. Rope access hjälper oss komma åt svåråtkomliga områdena i byggnader och anläggningar på höga höjder. Rope Access går dessutom väldigt snabbt och är ett väldigt kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att utföra inspektion, reparations och underhållsarbeten, då man slipper hålla på med stora och dyra byggställning, kran och skylifts.

Varför Rope Access?

• Kostnadseffektivt
• Miljövänligt
• Snabbt och effektivt
• Tillgång till svåråtkomliga områden
• Flexibel och anpassningsbar

Anvädningsområden

Rope access är användbart för fogning, målningsarbete på fasader, brandtätning, fasadtvättning, inspektioner och mer, särskilt på svåråtkomliga platser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Brandbolaget AB jobbar med brandisolering, tveka inte att kontakta oss för mer info.

Telefon: 010-777 23 10
Email: info@brandbolaget.nu
Namn
Företag
Email
Meddelande
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

BRANDSÄKRA DITT PROJEKT

Våra tjänster

Brandtätning

Brandtätning kan vara avgörande för att öka byggnaders brandmotståndskraft och säkerställa att de uppfyller kraven för brandsäkerhet.

Brandbolaget_produktbild5

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning appliceras på bärande stål och betong för att uppnå rätt brandmotstånd i byggnader. Vi är certifierade för brandskyddsmålning.

Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull eller gips mm.

efterlysande färger-brandbolaget

Efterlysande färger

Vi har självlysande färger som räddar liv vid krissituationer. Färgerna kallas även för efterlysande färger eller ljusabsorberande färger och dessa appliceras som utrymningslinje i utrymningsvägar.

brandtätning av brandbolaget

Förbesiktning

En förbesiktning ger en bra bild och uppskattning över behovet för att förbättra brandskyddet i byggnader. Rapporten användas som underlag för vad du behöver åtgärda.

rope-access-brandbolaget

Rope Access/Reparbeten

Vi har kompetens att utföra inspektioner, reparationer och underhållsarbete med hjälp av rope access. Det gör det möjligt för oss att nå svåråtkomliga områden på höga höjder i byggnader och anläggningar.

Våra samarbetspartners

Rulla till toppen