Förbesiktning

Förbesiktning

Är ditt projekt godkänt?

En förbesiktning är en värdefullt process för att bedöma och förbättra brandskyddet i byggnader. Genom att utföra en grundlig undersökning av befintliga tätningar kan vi identifiera godkända och icke-godkända tätningar och upprätta en omfattande statusrapport.

Utifrån rapporten får du en uppskattning av den nödvändiga tidsåtgången för att åtgärda fel och brister. Vi hoppas att du ger oss förtroendet att genomföra arbetet och hjälper dig att uppfylla brandkraven för att få din fastighet godkänd och säker. Tänk på att det alltid är fastighetsägarens ansvar att säkerställa full överensstämmelse med brandskyddskraven.

Varför Förbesiktning?

Brandisolering är en viktig del av det passiva brandskyddet. Genom detta fördröjs den tid det tar för stålprofilen att nå sin kritiska temperatur, vilket ger människor i byggnaden mer tid att säkert ta sig ut i händelse av en brand.

Brand- och Säkerhetsföreskrifter

Utifrån statusrapporten kan vi även hjälpa dig bli compliant med eventuella brand- och säkerhetsföreskrifter. I slutändan är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig att brandkraven uppfylls. Med vår hjälp kan du få din fastighet godkänd.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Brandbolaget AB jobbar med brandisolering, tveka inte att kontakta oss för mer info.

Telefon: 010-777 23 10
Email: info@brandbolaget.nu
Namn
Företag
Email
Meddelande
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

BRANDSÄKRA DITT PROJEKT

Våra tjänster

Brandtätning

Brandtätning kan vara avgörande för att öka byggnaders brandmotståndskraft och säkerställa att de uppfyller kraven för brandsäkerhet.

Brandbolaget_produktbild5

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning appliceras på bärande stål och betong för att uppnå rätt brandmotstånd i byggnader. Vi är certifierade för brandskyddsmålning.

Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull eller gips mm.

efterlysande färger-brandbolaget

Efterlysande färger

Vi har självlysande färger som räddar liv vid krissituationer. Färgerna kallas även för efterlysande färger eller ljusabsorberande färger och dessa appliceras som utrymningslinje i utrymningsvägar.

brandtätning av brandbolaget

Förbesiktning

En förbesiktning ger en bra bild och uppskattning över behovet för att förbättra brandskyddet i byggnader. Rapporten användas som underlag för vad du behöver åtgärda.

rope-access-brandbolaget

Rope Access/Reparbeten

Vi har kompetens att utföra inspektioner, reparationer och underhållsarbete med hjälp av rope access. Det gör det möjligt för oss att nå svåråtkomliga områden på höga höjder i byggnader och anläggningar.

Våra samarbetspartners

Rulla till toppen