Brandtätning

Brandtätning

Minska spridning av eld

Brandtätning är en metod som används för att förhindra att brand och rök sprider sig genom öppningar och genomföringar i byggnader. Genomföringar är utrymmen runt rör, kablar, ventilationssystem och andra installationer som går genom byggnadens brandseparerande element, såsom väggar och golv.

Dessa öppningar kan fungera som snabba vägar för brand och rök att spridas mellan olika delar av byggnaden, vilket kan vara farligt för människors liv och säkerhet samt orsaka omfattande skador på egendom.

Ett vanligt brandklass är EI 60, och där ska konstruktionerna klara av ett brandförlopp på 60 minuter när det gäller täthet och isolerande förmåga. E står för täthet och I står för isolering. Byggnader delas upp i olika EI klasser från EI30 till EI 120 vilket motsvarar att byggnadens tätningar ska kunna står emot brand i 120 minuter.

Varför Brandtätning?

Brandtätning är avgörande för att förhindra brandens snabba spridning genom öppningar och genomföringar i byggnader, vilket skyddar människor och egendom från farliga konsekvenser.

Genom att tätning runt rör, kablar och ventilationssystem minskar brandtätning risken för brand och rökspridning, vilket ger invånare värdefull tid att evakuera säkert och underlättar brandkårens insatser.

Brand- och Säkerhetsföreskrifter

Användningen av brandtätning bidrar till att uppfylla lagstadgade krav för brandsäkerhet och skapar en säkrare och mer skyddande miljö i byggnader och anläggningar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Brandbolaget AB jobbar med brandisolering, tveka inte att kontakta oss för mer info.

Telefon: 010-777 23 10
Email: info@brandbolaget.nu
Namn
Företag
Email
Meddelande
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

BRANDSÄKRA DITT PROJEKT

Våra tjänster

Brandtätning

Brandtätning kan vara avgörande för att öka byggnaders brandmotståndskraft och säkerställa att de uppfyller kraven för brandsäkerhet.

Brandbolaget_produktbild5

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning appliceras på bärande stål och betong för att uppnå rätt brandmotstånd i byggnader. Vi är certifierade för brandskyddsmålning.

Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull eller gips mm.

efterlysande färger-brandbolaget

Efterlysande färger

Vi har självlysande färger som räddar liv vid krissituationer. Färgerna kallas även för efterlysande färger eller ljusabsorberande färger och dessa appliceras som utrymningslinje i utrymningsvägar.

brandtätning av brandbolaget

Förbesiktning

En förbesiktning ger en bra bild och uppskattning över behovet för att förbättra brandskyddet i byggnader. Rapporten användas som underlag för vad du behöver åtgärda.

rope-access-brandbolaget

Rope Access/Reparbeten

Vi har kompetens att utföra inspektioner, reparationer och underhållsarbete med hjälp av rope access. Det gör det möjligt för oss att nå svåråtkomliga områden på höga höjder i byggnader och anläggningar.

Våra samarbetspartners

Rulla till toppen